DIGITAL UDVIKLING & STRATEGI

Det digitale vinde vælter ind over kulturlivet og vi har de sidste år arbejdet med flere og flere kulturvirksomheder, der ønsker at være frontløbere. Læs vores cases.

Hvad skal en digital billet koste?

Festspillene i Bergen/TicketCo.

Hvad skal en digital billet egentlig koste, hvad skal billetten omfatte, og hvem er overhovedet interesseret i at købe sådanne billetter?

Det var baggrunden for et spændende arbejde vi har udført for den internationale festival for klassisk musik og teater, Festspillene i Bergen. De har nu taget springet bliver en ”hybrid-festival”, der både er digital og fysisk. Derfor arbejder Festspillene sammen med det nye norske firma, TicketCo, der leverer både produktion og billetsalg af digitale events især i Europa. Projektet er støttet af Innovation Norge.

Sammen med Norsk Publikumsutvikling blev vi spurgt, om vi kunne undersøge det kommercielle marked for digitale klassiske musik-events samt afdække brugernes betalingsvilje og generelle syn på digitale oplevelser. Vi kombinerede derfor en stor markedsafdækning af digitale betalte oplevelser i Skandinavien, Tyskland, Frankrig, UK og US med den norske Covid 19 Monitor, hvor Norsk Publikumsutvikling løbende har fulgt nordmændenes holdninger til og aktiviteter online.

Resultatet blev en grundig rapport, hvor vi både har tegnet et nuanceret billede af de mulige digitale brugere, research blandt 60 betalte digitale sites for klassiske musikoplevelser samt 8 dybdegående cases, hvor vi har afdækket hvad der virkede og ikke virkede digitalt hos de fremmeste klassiske musik organisationer.

Derfor kunne vi i februar aflevere en lang række anbefalinger til Festspillene i Bergen og TicketCo om hvilke digitale formater, der var mest efterspurgte hos kulturpublikummet, og hvilke prispakker, der skulle sættes til salg til årets festival, og hvilket prisniveau det internationale publikum forventer, og hvilke målgrupper, det er mest oplagt at beskæftige sig med.


Hvordan skaber man en digital platform med digitale formater?

DEOO & Danmarks Digitale Koncertsal – en pilot platform

Hvordan får de danske orkestre og ensembler skabt en større synlighed herhjemme og i udlandet? Og hvordan når de deres publikum med nye formater online?

Det er baggrunden for det projekt vi i 2021 kører for DEOO, der er foreningen for Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner. Vi kalder det Danmarks Digitale Koncertsal, og projektet er støttet af Augustinusfonden, Det Obelske Familiefond samt Aage og Johanne …. Fond.

Projektet omfatter en afdækning af det internationale marked for digital streaming af klassisk musik – både betalte og gratis tjenester, og det omfatter en grundig udvikling af nye digitale formidlingsformater, der skal sørge for, at de målgrupper som orkestrene i særlig grad gerne vil i kontakt med har lyst til at bruge tid på klassiske koncerter online. Derefter bliver formaterne optaget i samarbejde med DEOO’s medlemmer inden sommer 2021, for at blive testet på en lang række brugere af klassisk musik. Projektet slutter med en samlet rapportering, hvor også forretningsperspektivet for en mulig kommende digital platform undersøges. Piloten skal dermed vise vejen frem for en digital platform, hvor brugerne let og enkelt kan tilgå klassisk musik.

Hvordan ser en digital kulturstrategi ud?

Fælles satsning på digitalisering inden for klassisk musik i Norge

Hvad skal en digital strategi egentlig rumme? Hvad skal være overordnede og konkrete mål? Og hvad er de forhindringer der skal ryddes af vejen for at sikre et fælles fokus på digital tilstedeværelse?

Det var opgaven vi og Norsk Publikumsudvikling blev stillet overfor af 12 klassiske orkestre under den norske organisation NTO, der er interesseorganisation for både teatre og orkestre i Norge. Hver af orkestrene har i mere eller mindre grad eksperimenteret med digitale satsninger både før og under corona og en del af orkestrene har omfattende digital tilstedeværelse på egne platforme.

Derfor tilrettelagde vi et ”digitalt sprint” over 2 workshops, hvor der blev arbejdet på tværs af fagligheder i orkestrene, og hvor grupperne først definerede overordnede mål og konkrete mål for et samarbejde, for derefter at gå i dybden med alle de typer af udfordringer, der vil være i vejen for at nå frem til en fælles satsning, og endelig sluttede sprintet med at deltagerne udarbejdede de første handleplaner for at komme i gang. Ofte ser vi, at netop digitale satsninger sker ud fra en try-and-error tænkning mere end det er ud fra en målrettet og langsigtet indsats. Nu har orkestrene besluttet sig for en vej frem med en række fælles digitale initiativer over en periode på 2 år.

Kontakt os

Søren Mikael Rasmussen

Cecilie Nielsen

© 2020 RasmussenNordic ApS

Farvergade 27 D st, 1463 København K

CVR: 37526525

Cookie&privatlivspolitik