PUBLIKUM

15 fortællinger om publikumsudvikling

Det er svært, men nødvendigt at  arbejde med publikumsudvikling. Kulturlivet har fået en lang række nye udfordringer de seneste år i forhold til publikum – tænk blot på COVID19 pandemien og de afledte økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine.

Det er alt sammen vilkår, der har stor betydning for, hvordan og hvorfor kulturlivet skal arbejde med at forholde sig til publikum.

Derfor er Center for Kunst og Interkultur og RasmussenNordic er gået sammen om at skabe en antologi, der skal samle op på arbejdet med publikumsudvikling i et nordisk perspektiv. 

Antologien, som har titlen “PUBLIKUM – 15 fortællinger om publikumsudvikling”, rummer helt nye artikler fra forskere, praktikere, kunstnere og fagfolk med speciale i at arbejde publikumsfokuseret. Den ligger i forlængelse af en norsk og en svensk antologi om samme emne. Antologien samler dermed trådene i det skandinaviske arbejde med publikumsudvikling og kulturelt demokrati ud fra perspektiver som ledelse, kulturpolitik, programlægning, diversitet og arbejdet med publikum i dagligdagen.  

Lad det være sagt med det samme: De fleste artikler peger på, at det kan være svært at arbejde med publikumsudvikling. Kulturinstitutionerne er ofte fanget i et krydsfelt, hvor de generelt har brug for at være meget bevidste om, hvad det vil sige at forholde sig til publikums ønsker og behov, samtidig med at der skal skabes unikke oplevelser og enestående kunst.

Derfor ser vi også, at kulturlivet trækker på mange nye redskaber fra andre brancher, når forholdet til publikum skal udvikles og gøres til daglig praksis. Så der er også masser af inspiration at hente for kulturlivet i de mange fortællinger, som bogen folder ud i de 15 artikler.

Antologien tager fat i emner som digital kunstformidling, politik, musik i skolen, adgang og inklusion, indsamling og anvendelse af data, ledelse, planetær designtænkning, og repræsentation. 

Artiklerne udtrykker hver især et skarpt kritisk fokus på forfatternes egen praksis, og de sætter emner til debat til gavn og inspiration for aktører på tværs af kulturbranchen. Alle bidragsyderne har en stærk faglighed, og alle skribenter står over for publikumsrelaterede valg og dilemmaer i deres daglige arbejde. 

Bidragene er skrevet af Mikkel Bogh, Heather Maitland, Ingrid Handeland, Gry Worre Hallberg,  Esben Danielsen & Åsmund Kverneland, Bjarki Valtysson, Sidsel Bech-Petersen, Gitte Abildtrup & Dorthe Damgaard, Moussa Mchangama & Frederik Larsen, Marcin Poprawski, Åsa Bernlo, Anja Mølle Lindelof, Nina Gram, Johanna Hagerius og Sargun Oshana. 

Antologien er frit tilgængelig og kan downloades på Center for Kunst og Interkulturs og RasmussenNordics hjemmesider.

Antologien er blevet til med støtte fra Augustinus Fonden.

Download gratis