Anbefalinger til design af besøgsoplevelsen i kulturlivet under corona

Museer, teatre og spillesteder/orkestre/ensembler bliver nødt til at tænke innovativt og gentænke deres brugerrejse og kundeoplevelse i coronatider.
LinkedIn

Guide til at designe en (mere) tryg gæsteoplevelse i coronatiden

Hvorfor?

Jeres gæster har brug for at vide og opleve, at I gør alt, hvad  I kan, for at passe på dem, når de er hos jer – så de kan koncentrere sig om den  kulturelle eller kunstneriske oplevelse, I tilbyder, frem for at bekymre sig om corona. Hvis gæsterne er utrygge i denne tid, så dukker de ikke op. Så se det som en nødvendig investering, at skabe et indblik i brugerrejsen i relation til tryghed. 

Det skal du bruge:

Jeres gæster har brug for at  vide og opleve, at I gør alt, hvad  I kan, for at passe på dem, når de er hos jer – så de kan koncentrere sig om den kulturelle eller kunstneriske oplevelse, I tilbyder, frem for at bekymre sig om corona.

Gæster

X antal gæster villige til at svare på nogle spørgsmål omkring deres besøg, gerne enten umiddelbart efter besøget eller ganske få dage dage senere

En spørgeramme

Interviewspørgsmål: Hvad skete der før besøget (hvordan besluttede du/i at ville komme, hvem gjorde hvad i planlægning af besøg), hvad skete der under besøget - og efter?

Medarbejdere

En medarbejder eller to som er gode til at tale med jeres gæster og villige til at indsamle de nødvendige data

Timer

Den nødvendige tid til at analysere de indsamlede interviews og data og bruge dem til at afdække vigtigste behov OG re-designe brugerrejsen til at dække de vigtigste behov

Brug for inspiration til spørgerammen? Download vores Tryghedstjek.

 

Sådan gør du:

At designe en mere tryg besøgsoplevelse i coronatiden i praksis kan gøres i følgende tre, forholdsvis enkle steps:

1

Spørg jeres gæster om deres oplevelse

Tag kontakt til udvalgte gæster umiddelbart efter deres besøg og bed dem om at fortælle om hele deres oplevelse undervejs – gerne så detaljeret som muligt – mens interviewer tager så mange noter som overhovedet muligt ift oplevelsens før, under og efter. Hvad skete der først? Hvad gjorde I så? Hvordan oplevede I det? Mød gerne jeres publikum F2F, men det kan også gøres via telefon eller email, som det fungerer bedst for jer. Overvej om du som leder har mulighed for selv at gå forrest og selv lave interviews undervejs.

2

Identifikation af brugernes vigtigste behov (ift corona)

Når I har lavet tilstrækkelig mange interviews med forskellige typer af brugere / gæster, kan I begynde at danne jer et overblik over de største udfordringer og behov hos brugerne i hver fase – og lave en prioritering af, hvilke behov I – på baggrund af interviews – kan se er de vigtigste at tage hånd om i hver af de tre faser.

3

Re-design af brugerrejsen

 Når I herefter har et godt overblik over, hvordan jeres gæster / brugere oplever deres besøg med et særligt fokus på corona – kan I tage een fase ad gangen og lave de nødvendige justeringer, tilpasninger eller ændringer.

Læs også: