KULTURLEDELSE UNDER CORONA

joshua-hibbert-Pn6iimgM-wo-unsplash
LinkedIn

Danske kulturbestyrelser: Ledelse i kulturinstitutionerne under corona har ændret sig markant. Hvad er det for nye udfordringer som bestyrelser og ledelser kigger ind i, og hvad har de allerede været nødt til at lave om på? Det har vi undersøgt for Danske Kulturbestyrelser i en stor kvalitativ undersøgelse hos 40 ledere og bestyrelsesformænd i kulturlivet, og efterfølgende har vi prioriteret udfordringerne sammen med kulturlivet i en stor survey foretaget i samtlige kulturbrancher. De 10 største ledelsesudfordringer har vi efterfølgende udarbejdet artikler, guides og cases om og kvalificeret materialet i 5 virtuelle workshops med ledere fra hele kulturlivet. Alt materialet ligger tilgængeligt hos Danske Kulturbestyrelser. Vi har især fokuseret på at dele viden om kriseledelse/forandringsledelse, at skabe trygge rammer for gæsterne, at handle digitalt og kreativt, at finde nye indtægtskilder og økonomiske strategier samt fornyelse af samarbejdet med sponsorer, fonde og øvrige bevilgere.