HISTORIECENTER DYBBØL BANKE – PROJEKTMODNING

denmark-1081333_1280
LinkedIn

Historiecenter Dybbøl Banke: I sommeren 2018 fik centeret støtte fra Sønderborg kommune til at gå videre med en grundig beskrivelse af en udvidelse af centreret med en helt ny fløj, ny formidling og en større omlægning landskabsmæssigt, der skulle fremhæve, hvor det store slag ved Dybbøl fandt sted i 1864. På baggrund af tidligere arbejde med tegnestuen Praksis, udarbejdede vi en yderligere projektmodning for en udvidelse og et markant skift i formidlingsfokus. Arbejdet frem mod rapporten var særdeles kollaborativt med inddragelse af begge bestyrelser, lokalt erhvervsliv, myndigheder og andre interessenter, der alle bidrog til konceptudviklingen, målgruppefokuseringen og forretningsdelen af den planlagte udvidelse. Indholdsmæssigt fokuserede arbejdet på et skift fra våben og krig til også at omfatte de sociale og mentale aspekter af krigsførelse, dengang og nu. Rapporten indeholdt ligeledes en afdækning af turismepotentialet i området, en analyse af Sønderborg Kommunes turismestrategi i relation til udvidelsesplanerne samt en kommerciel plan for salg, licensiering, prispolitik m.m.