SLAGELSE KOMMUNE

Slagelse_Rådhus,_2017
LinkedIn

Der er en markant øget interesse fra kommunernes side i at styrke de lokale kulturinstitutioners evne til at sikre bæredygtig økonomi gennem bredt favnende indholdskoncepter, hvor mange borgere føler sig hjemme. Et eksempel er vores samarbejde med Slagelse Kommune om forretningsudvikling på Kongegaarden i Korsør, hvor vi gennem et forløb på 4 måneder har arbejdet med bestyrelsens strategiske fokus på kulturaktiviteter kombineret med mulige nye indtægtskilder og borgerinddragelse. Ud fra værktøjet Business Model Canvas, har Kongegaarden nu truffet en række strategiske valg om deres forretning, som de over de næste 2-3 år vil sætte i værk til glæde for det regionale musik og kunst-publikum på Kongegården i Korsør.